Chemisch afval

Je staat voor de moeilijke uitdaging om als speciaal chemisch opruimingsteam het chemisch afval veilig te stellen. Met verschillende materialen als touwen, banden, balken en slimme trucjes leeg je het chemisch afval in de doofpot. Hopelijk overleeft iedereen het?!